Ulterior

Веќе околу 10 години Ulterior е оригинален глас во клубската сцена на Скопје. Неговиот музички избор е доста еклектичен, со различни ритмови од бавно до забрзано темпо. Покрај фокусот на селекцијата на музика сетовите Ulterior се карактеризираат и по блискиот однос кој тој го развива со публиката. Целта му е да создаде пријатно чувство на подиумот, каде сите слободно се препуштени на музиката.

Сподели со твоите пријатели